Solgårdsparkens Støtteforening har også ved musikaftenerne i 2018 solgt lodder med en flaske vin som gevinst på vindernumre.

Lotteriet er atter blevet vel modtaget af publikum. Aktiviteten har givet et overskud på 30.824 kr. Beløbet går ubeskåret til vedligeholdelse af Solgårdsparken.

Da lotteriet er offentligt, har Solgårdsparkens Støtteforening forudanmeldt denne aktivitet til Spillemyndigheden, Odense.

Ifølge reglerne skal den, som afholder offentligt spil, efter spilleperiodens ophør offentliggøre resultatet heraf.

 

Regnskabet for 2018 udviser følgende tal:

Salgssum                     74.693 kr.

Udgifter til gevinster     40.095 kr.

Omkostninger                3.774 kr.

Overskud                    30.824 kr.

Har nogle af vore gæster uindløste gevinstlodder liggende, kan disse indløses inden 31. december 2018 ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

 

Tak for jeres støtte i år og på gensyn i 2019

🙂