Solgårdsparkens Støtteforening har også ved musikaftenerne i 2017 solgt lodder med en flaske vin som gevinst på vindernumre.

Lotteriet er atter blevet vel modtaget af publikum. Aktiviteten har givet et overskud på 26.926 kr. Beløbet går ubeskåret til vedligeholdelse af Solgårdsparken.

Da lotteriet er offentligt, har Solgårdsparkens Støtteforening forudanmeldt denne aktivitet til Spillemyndigheden, Odense.

Ifølge reglerne skal den, som afholder offentligt spil, efter spilleperiodens ophør offentliggøre resultatet heraf.

 

Regnskabet for 2017 udviser følgende tal:

Salgssum                     63.364 kr

Udgifter til gevinster     33.295 kr

Omkostninger                3.143 kr

Overskud                           26.926 kr

Har nogle af vore gæster gevinstlodder liggende, kan disse indløses inden 31. december 2017 ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

 

Tak for jeres støtte i år og på gensyn i 2018

Smiler