Solgårdsparken nåede at udsende sin nye folder med sæsonens arrangementer inden regeringen kom med sine corona-restriktioner. Dette betyder at maledag, standerhejsning, Kvindeløb, Strøby Egede Dag, rundvisning og 3 musikarrangemneter alle er aflyste.

Eneste arrangement der står åbent sidste søndag i september er Loppemarked og standerstrygning.



 • [

 • Loppemarked / Standerstrygning Søndag d. 27. september

  Vi starter kl 10.00
  Mød op og gør et kup.
  Kl 11.15 er der auktion over bedre effekter.
  Kl 12.30 ryddes der op.
  Kl 14.00 er der Stander-strygning.

  Med en handel er du med til at støtte vedligeholdelsen af Solgårdsparken, idet overskuddet går til dette formål.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------