Solgårdsparken er i foråret 2021 omfattet af et større offentligt anlægsprojekt, nemlig udgravning af en regnvandssø. (marts 2021)

Regnvandssøen, set fra Ørneterrassen (marts 2021)

Svaner ud for Prins Paris Templet (marts 2021)

Udfor Prins Paris Templet.
2 andrikker på 'scoretogt' ? (marts 2021)