Solgårdsparken er i foråret 2021 omfattet af et større offentligt anlægsprojekt, nemlig udgravning af en regnvandssø. (marts 2021)

Regnvandssøen, set fra Ørneterrassen (marts 2021)

Regnvandssøen er nu etableret, sommeren 2021

Regnvandssøen, set fra modsat side, sommeren 2021

Et stille hjørne i Solgårdsparken. Fra stien mellem Fiskedammen og Prins Paris Templet står Venus. Sommeren 2021.