Bryllup i Solgårdsparken.

Flere og flere par bliver gift i Prins Paris Tempel ved Tryggevælde Å.

Det er forståeligt, da stedet er meget romantisk og smukt.

Man skal indhente tilladelse hos Stevns Kommune. Tilladelsen vil bl.a. indeholde ret til at køre ind med en bil, men ikke over nogle af broerne, dvs. det tætteste man kan komme på Templet er " Lange Bro" midt i parken.

Da parken er offentlig, må man ikke lave afspærringer, opsætte telte eller på anden måde forhindre passage for parkens øvrige gæster.

Det er ikke tilladt at skyde fyrværkeri eller anvende kunstige uforgængelige blomster eller confetti i det grønne område.

Der skal altid ryddes helt op efter de enkelte seancer.

Efter brylluppet kan man holde reception ved de Røde Pavilloner. Husk dog at reservere faciliteterne, da de er meget populære i sommerhalvåret. For at reservere skal man være medlem af støtteforeningen, som koster 100 kr., selve reservationen koster 500 kr. Koordineringen foregår på Solgårdsparkens telefonnummer 3066 7545 på hverdage mellem kl. 17.00 og kl.19.00 i sommerhalvåret.