September 2020: Renoveringen af træskulpturerne ODIN & THOR er nu igangsat.

Odin & Thor er nu midlertidigt placeret, så de kan kigge over på De Røde Pavilloner.
September 2020.

'I sne står Odin og Thor i skjul ....'
Ihvertfald ved vintertide i 2010.